Zakończ erę scalania niezliczonych plików excel. Usprawnij proces budżetowania w swojej firmie dzięki Binocle Planning.

 

baner

 

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem podczas tworzenia planów budżetowych jest arkusz kalkulacyjny. W mniejszych firmach popularny Excel jest wystarczającym narzędziem, jednak w miarę wzrostu firmy, rozwoju struktury oraz coraz większej ilości danych, realizacja procesu budżetowania bez profesjonalnych narzędzi informatycznych staje się bardzo pracochłonna. Do najczęstszych problemów należą m.in. błędy w formułach wyliczających, problemy z wersjonowaniem budżetów, komplikacja z komunikacją i przesyłaniem drogą mailową arkuszy czy też niepożądana ingerencja w strukturę arkuszy.

 

Zapraszamy na webinarium poświęcone platformie Binocle Planning, wspierającej procesy budżetowania i planowania w przedsiębiorstwie. Przyspieszenie procesu planowania i łatwiejsze kontrolowanie budżetu to tylko jedne z licznych zalet tego rozwiązania:

 

  • Automatyczna konsolidacja danych w jednej bazie – wyeliminowanie konieczności analizowania rozproszonych danych pochodzących z różnych plików Excel.
  • Możliwa praca wielu użytkowników w tym samym czasie nad budżetem –aplikacja ułatwia pracę zespołową nad budżetem (wiele osób może w tym samym czasie nanosić zmiany w planach).
  • Audyt zmian – użytkownicy mogą w każdej chwili sprawdzić, kto ostatnio wprowadził zmiany poprzez dostęp do historii zmian.
  • Monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym – managerowie mogą stale monitorować workflow i pracę nad budżetem, dzięki czemu możliwe jest elastyczne dostosowanie do zmian i optymalizacja działań.
  • Dane są edytowane tylko przez uprawnione do tego osoby – użytkownicy mogą mieć wgląd do wybranych danych planistycznych albo mogą zarówno mieć wgląd, jak i mogą edytować wybrane dane planistyczne.
  • Pełne bezpieczeństwo danych – możliwość zarządzania uprawnieniami znacznie zwiększa bezpieczeństwo używania aplikacji (strategiczne dane są udostępnione tylko wybranym osobom).
  • Tworzenie harmonogramu pracy nad planem – aplikacja umożliwia wyznaczanie zadań, przypisywanie ich określonym osobom oraz ustalanie terminów ich wykonania.

 

 

Webinarium odbędzie się 26 lutego 2015 w godzinach 10:00 – 11:00

Zarejestruj się na webinarium


Prosimy o podanie pełnej nazwy firmy

Prosimy o podanie wyłącznie firmowego adresu e-mail

« powrót